هیچگاه با کسی نمی‌تواند جلوی دهانش را بگیرد؛

فیلمی را که قبلا دیده است تماشا نکن.

مخصوصا اگر آن فیلم جزو فیلم‌های برتر تاریخ سینما باشد.

همین.