اگر قرار باشد یک تخم مرغ را دسته جمعی بپزیم ترجیح می‌دهم گرسنه بمانم. مخصوصا زمانی که هر کسی می‌خواهد در پختن همه‌جای تخم مرغ از نمک تا روغن و شکل تخم‌مرغ نظر بدهد. نتیجه‌ی کارش هیچ کداممان را راضی نمی‌کند.

این همان حسی است که از ترجمه‌ی چند خطی از صرفا-آفلاین دارم. اولین بار یادم است شب بود. آخرهای شب، که پیام اختصاصی متمم را باز کردم گفته بود آقای بولین (ایشون خارجی! هستن) پروژه‌ی جالبی دارن:‌ اینکه برای خواندن این متن در وبسایت اول باید آفلان بشوید!