چند لحظه پیش زنگ زدند و گفتند که گویا شما کتابی را اضافه بر سفارشتان دریافت کرده‌اید.

گفتم بله درست است، چند روز پیش ایمیل زده بودم و گفتم.

تشکر کرد و گفت: خب کتاب که به دردتان نمی‌خورد؟

با خودم فکر کردم که Word Power In Politics که واژگان و اصطلاحات رایج در علوم سیاسی را در خود دارد به دردم می‌خورد یا نه؟ بعد سریع با خودم فکر کردم به چه فکر می‌کنی این‌ها می‌خواهند کتاب را به تو بفروشند، تو این کتاب را نمی‌خواستی دیگر فکر نکن حتی اگر کمی علاقه‌مند یا حداقل کنجکاو به علوم سیاسی هستی.

بعد از پاسخ منفی گفت خب لطف می‌کنید کتاب را بفرستید؟ و ببینید می‌شود کاری کرد که وقتی به دست‌‌مان رسید کرایه را ما خودمان بپردازیم؟ گفتم باشد، فقط فردا اگر مجبور شدم پول را بدهم با من تماس می‌گیرید تا شماره حساب را بهتان بدهم؟

گفت نه. وقتی دستمان رسید این‌کار را می‌کنیم!

خیلی سرد تماس را قطع کردم.