تصویرپردازی‌های خلیل‌جبران را خیلی دوست دارم، نمونه‌اش متن زیر است:

 

هنگامی که من

در شهری بزرگ

گم گشته و غریبم،

می‌خواهم در اتاق‌های گوناگون بخوابم،

در خیابان‌های گمنام گام بردارم،

و عابران گمنام را تماشا کنم.

من دوست دارم که مسافری تنها باشم.

خلیل جبران ۱۶ مه ۱۹۱۱