من در «ویرگول» هم هستم. اونجا بیشتر حرف‌های بزرگان رو بازنشر می‌کنم.

همون‌طور که می‌دونین ویرگول یک سرویس microblogging هست، که از Medium ایده گرفته و تقریبا کپی همون هست. این هم لینک صفحه‌ی من در ویرگول:

https://virgool.io/@mirzaei

آخرین مطلب من در ویرگول یک متن Curate شده است که راجع‌به یادگیری منتشر کردم:‌

دهانت را ببند و گوش‌هایت را باز کن (یکی از مهم‌ترین اصول یادگیری)